10 mẹo tính nhẩm toán siêu nhanh có thể bạn chưa biết

440 Lượt xem

Toán áp dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người đều cần dùng tới. Sau đây là 10 mẹo tính nhẩm toán siêu nhanh có thể bạn chưa biết.

Không ít lần trong cuộc sống hay đối với học sinh, chúng ta phải làm những phép tính với các con số lớn. Điều đó trong phút chốc khiến ta không khỏi lúng túng làm sao cho ra kết quả nhanh chóng, kịp thời. Một số mẹo tính nhẩm siêu nhanh dưới đây có thể giúp bạn làm điều đó tốt nhất. Đừng bỏ lỡ nhé.

10 mẹo tính nhẩm toán siêu nhanh

Khi nắm được những mẹo tính nhẩm toán thành thạo, học sinh hay thậm chí là người lớn sẽ không khó tìm ra kết quả nhanh chóng, chính xác và tự tin hơn trong tính toán của mình.

>> Đọc thêm: Một số kiến thức cần chú ý trong tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi”

1. Mẹo làm tròn khi làm phép tính con số lớn

Thực hiện các phép tính với con số lớn trong đầu, bạn có thể cảm thấy khó khăn để tính ra kết quả nhanh chóng và chính xác cho mình. Mẹo làm tròn số sẽ giúp bạn tính toán dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đây là một ví dụ minh họa thực hiện phép tính 644 + 238. Để thực hiện phép tính này nhẩm có vẻ khó khăn đúng không nào. Vì vậy để đơn giản hóa phép tính, bạn hãy thực hiện làm tròn số để dễ quản lý hơn. Do đó, số 644 làm tròn thành 650 và 238 làm tròn thành 240.

Bây giờ, chúng ta cộng 2 số làm tròn này với nhau ta có phép tính 650 + 240 sẽ bằng 890. Sau đó, bạn quay lại phương trình ban đầu để tính ra kết quả chính xác bằng cách xem chúng ta đã thêm bao nhiêu số vào để làm tròn chúng. Ta có, 650 – 644 = 6 và 240 – 238 = 2. Ta cộng lại 6 + 2 = 8 là số mà bạn đã thêm vào để làm tròn số.

Như vậy, ta sẽ lấy tổng của 2 số làm tròn trừ đi 8 sẽ ra kết quả của phép tính cộng ban đầu. Ta có 890 – 8 = 882.

Vậy câu trả lời cho phép tính 644 + 238 = 882.

2. Mẹo trừ của số 1.000

Mẹo tính toán này cho phép bạn thực hiện phép tính những số lớn hơn 1.000. Để thực hiện phép tính này, bạn sẽ thực hiện trừ mọi số của số trừ. Trong đó, các số đầu trừ từ 9 và số cuối cùng từ 10. Cụ thể như sau:

Bước 1: Lấy 9 – 5 = 4

Bước 2: Lấy 9 – 5 = 4

Bước 3: Lấy 10 trừ đi 6 = 4

Kết quả cho phép tính này là 1.000 – 556 = 444

3. Phép nhân với số 5

a. Khi bạn thực hiện phép nhân với số 5 với một số chẵn

Bạn sẽ dễ dàng và nhanh chóng tính ra kết quả. Ví dụ, ta có phép tính 5 x 40

Ta sẽ thực hiện phép tính nhẩm này như sau:

Bước 1: Chia đôi số nhân với 5 để ra số mới. Cụ thể trong ví dụ này, ta chia số 40 cho 2 sẽ bằng 20.

Bước 2: Sau đó thêm số 0 vào kết quả phép chia 2 để tìm ra câu trả lời. Trong ví dụ này, phép tính nhân sẽ bằng 200.

b. Ta có phép tính 5 x 40 = 200

Khi ta thực hiện phép tính nhân một số lẻ với 5, cách tính nhẩm sẽ có khác một chút. Ví dụ, cho phép tính 5 x 33. Ta sẽ thực hiện tính nhẩm như sau:

Bước 1: Lấy số lẻ đó trừ đi 1 và trong ví dụ này ta có số 33 – 1 = 32.

Bước 2: Sau đó, ta chia số 32 cho 2 sẽ bằng 16. Sau đó, ta thêm số 5 vào cuối số 16 sẽ được số 165. Đây là kết quả của phép tính trên.

Ta có 5 x 33 = 165.

4. Mẹo nhận biết dấu hiệu chia hết

Cách này cũng có thể giúp bạn nhanh chóng tính nhẩm ra kết quả một cách chính xác và đơn giản. Tuy nhiên, bạn cần nhớ các dấu hiệu chia hết để thực hiện. Cách phân chia như sau:

nhận biết dấu hiệu chia hết

Chia cho 10 nếu số kết thúc bằng 0

Chia cho 9 nếu tổng các số của số đó cộng lại với nhau chia hết cho 9.

Chia cho 8 nếu 3 số cuối của số đó cộng lại chia hết cho 8 hoặc là có 3 số cuối là 000.

Chia cho 6 nếu đó là số chẵn và khi các số cộng lại chia hết cho 3

Chia cho 5 nếu số đó có số tận cùng bằng 0 hoặc 5.

Chia cho 4 nếu số kết thúc bằng 00 hoặc một số có hai chữ số chia hết cho 4.

Chia cho 3 nếu số đó có tổng các số cộng lại chia hết cho số 3.

Chia cho 2 nếu số đó có kết thúc bằng 0,2, 4, 6 hoặc 8.

5. Tính nhẩm phép tính nhân với 9

Để thực hiện tính nhẩm phép tính nhân với 9 một cách nhanh chóng và chính xác, bạn sẽ không khó thực hiện. Ví dụ thực hiện phép tính 9 x 3, bạn sẽ thực hiện như sau:

Bước 1: Lấy số nhân với 9 trừ đi 1, cụ thể trong ví dụ này lấy 3 – 1 = 2. Ta có số 18 là số đầu tiên trong kết quả của phép tính nhân này.

Bước 2: Ta lấy 9 trừ đi số đó, cụ thể 9 – 2 = 7

Vậy kết quả của phép nhân sẽ là 9 x 3 = 27.

>> Đọc  thêm: Học bộ môn Tiếng anh sẽ đem lại những lợi ích gì cho bạn?

6. Mẹo nhân với 10 và 11

Mẹo tính nhẩm phép nhân với số 10 với số bất kỳ, bạn thêm số 0 vào cuối số đó. Ví dụ 65 x 10 = 650.

Mẹo tính nhẩm phép nhân với số 11 với số bất kỳ, bạn sẽ lấy tính tổng của số đó đặt giữa số nhân là ra kết quả. Ví dụ cho phép tính 25 x 11

Ta có tổng của số 25 sẽ bằng 2 + 5 = 7 và đặt số 7 giữa số 2 và 5 ta được số 275. Vậy kết quả của phép tính nhân 25 x 11 = 275.

Lưu ý nếu tổng của số nhân với 11 là số có từ 2 chữ số trở lên, bạn sẽ chỉ chèn số thứ 2 vào giữa 2 số còn cộng số đầu vào số thứ nhất. Ví dụ cho phép tính 11 x 88

Ta có tổng của số 88 là 8 + 8 = 16 và ta đặt số 6 vào giữa số 88 và cộng số 1 vào số 8 đứng đầu ta có: 8_(8 + 8)_8 = (8 + 1) _6_8 = 968

Kết quả của phép tính này là 11 x 88 = 968

7. Tính nhẩm tỷ lệ

Tìm tỷ lệ phần trăm cho một số có thể khó tính nhẩm theo cách thông thường. Nhưng biết mẹo tính, bạn sẽ không mấy khó khăn để có kết quả chính xác. Ví dụ, tính 5% của số 235 là bao nhiêu. Bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn đặt dấu phẩy vào số 235 thành 23,5

Bước 2: Chia số 23,5 cho số 2 sẽ bằng 11,75. Đây là số phần trăm cho phép tính tỷ lệ ở trên. Ta có 5% của 235 là 11,75%.

8. Tính nhanh bình phương của một số có 2 chữ số có số cuối là 5

Để chứng minh cho cách tính nhẩm này, chúng ta lấy số 35 làm ví dụ. Ta thực hiện tính nhẩm như sau:

Bước 1: Nhân chữ số đầu với chính nó và cộng với 1. Ta có 3 x 3 = 9 + 1 = 10.

Bước 2: Đặt số 25 ở cuối

35 bình phương [3 x (3 + 1)] & 25

[3 x (3 + 1)] = 12

12 & 25 = 1225

Vậy 35 bình phương = 1225.

9. Tính nhẩm phép nhân số lớn

Khi thực hiện tính nhẩm các phép nhân số lớn, nếu có một số chẵn, bạn chia số thứ nhất cho 2 sau đó nhân đôi số thứ 2 lên sẽ ra kết quả chính xác.

Cho ví dụ phép tính như sau 20 x 120 ta thực hiện tính nhẩm:

Bước 1: Chia 20 cho 2 bằng 10. Nhân đôi 120 bằng 240

Bước 2: Sau đó nhân 2 kết quả là 10 x 240 = 2400

Vậy kết quả của phép tính 20 x 120 = 2400

Tính nhẩm phép nhân số lớn

10. Tính nhẩm phép nhân các số có tận cùng bằng 0

Khi nhân các số có tận cùng bằng 0, bạn có thể tính nhẩm nhanh chóng và chính xác. Bạn thực hiện nhân các số với nhau sau đó đếm bao nhiêu số 0 thì thêm vào từng đó ở cuối. Ví dụ cho phép tính 200 x 400 ta thực hiện như sau:

* Bước 1: Nhân 2 với 4 sẽ bằng 8

* Bước 2: Có 4 số không tất cả, bạn thêm vào cuối số 8 ta được 80000.

Như vậy, 200 x 400 = 80.000

Đây là những cách tính nhẩm nhanh khi thực hiện các phép tính toán trong toán học hay trong cuộc sống thực tế có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng toán cho mình.

Tóm lại, 10 mẹo tính nhẩm toán siêu nhanh ở trên có thể đóng góp cho bạn những cách tính toán hay mà bạn nên tham khảo cho mình.